Brzęczka (PL)

Coiba Mare (RO)

Demanovska Jaskyna Mieru (SK)

Jaskinia Józefa (PL)

Jaskinia pod Świecami (PL)

Koralowa (PL)

Modra jaskyna (SK)

Racławicka (PL)

Jaskinia Skorocicka (PL)

Słowiańska-Drwali (PL)