Browar

Cegielnia

Fabryka celulozy

Celwiskoza

Ruiny elektrowni

Elektrownia szczytowo-pompowa

Kościół ewangelicki

Kościół ewangelicki

Kościół ewangelicki

Kościół ewangelicki

Sztolnia Gustav

Hala/magazyn

Huta szkła

Jednostka wojskowa

Kopalnia Marie Agnes

Kopalnia wapienia

Kopalnia Liczyrzepa (sztolnia 7)

Kopalnia magnezytu

Sztolnia OP-7

Pałac

Pałac

Pałac

Sztolnie pirytu

Upadowa Pniaki

Przedsiębiorstwo

Przędzalnia

Sztolnia Robert

Sztolnia Rycerska

Silena

Silesiana

Sztolnia transportowa

KWK Thorez

Tunel kolejowy

Sztolnia poszukiwawcza uranu

Wieża Bismarcka

Kop. Wolność - Sztolnia Główna

Kop. Wolność - Sztolnia Górna