fot. haszczu 8.02.2009 Cerkiew pw. św Praskewii. Wybudowana około 1806 roku.