fot. haszczu 10.07.2008 Polowa stacja łączności troposferycznej BARS. Jej celem było wzmacnianie łączności pomiędzy Moskwą a bazą w Legnicy. W wyniku przemian ustrojowych wojska rosyjskie opuściły teren bazy w 1993 roku.