fot. haszczu 2.12.2006 Główny budynek cegielni (budynek pieca) pochodzi sprzed roku 1914. Na jej terenie ponadto znajdowały się nieistniejące już obecnie obiekty: hala kolejki, cztery wiaty, dwie wyrabialnie i dwie suszarnie z lat 20 XX wieku. Wyburzona.