fot. haszczu 4.10.2008 Cerkiew grecko-katolicka p.w. Zaśnięcia NMP z 1840 r.