fot. haszczu 20.01.2008 Cerkiew gr.-kat. pw. św. Onufrego, zbudowana w 1809 roku. Przez wiele lat służyła za magazyn.